Styret

Mads A. Andreassen 2020-2022

Tarald Wassvik 2020-2022

Anna Maria Sigmund Gudmundsdottir 2019-2021 (for øyeblikket i permisjon fra sitt verv)

Semund Svelle 2019-2021

Vara: Rannveig Funderud 2020-2022

 

Nominasjonsutvalg

Nina Henjum 2020-2022

Frøydis Frøsaker 2020-2022

  

OKIOR Oppland kunst i offentlig rom

(tidl. Kunstutvalg i Oppland KUPP og RSU)

Egil Martin Kurdøl 2020-2022

Vara: Anna Widèn 2020-2022

 

BKOs rep. i Østlandsutstillingens styre

Marit Arnekleiv 2019-2021

Vara: Tone Myskja 2020-2022

 

BKOs representant i ØU- representantskap

Tone Hagen 2020-2022

Vara: Eva Laila Hilsen 2020-2022

 

BKOs representant i

Oppland Kunstsenters styre

Mads A. Andreassen 2019-2021

Rannveig Funderud 2019-2021

Vara: Anna Maria Sigmund Gudmundsdottir 2019-2021

 

BKOs representanter i Oppland Kunstsenters representantskap

Cecilie  Margrethe Nygren 2020-2022

Frøydis H. Frøsaker 2020-2022

Anne Siv F. Pedersen 2020-2022

Vara: Tone Hagen 2020-2022