Styret

 

Mads Andreassen

Anna Gudmundsdottir

Tarald Wassvik

Semund Svelle

 

Øvrige verv pr 01.01.2019

 

 

Styremedlem (vara)

 

Ingrunn Oddny Myrland

 

 

Nominasjonsutvalg

 

Lucas Richard Stephens

Frøydis Frøsaker

 

 

BKOs rep. i regionalkomite for Norsk Kulturråds utstillingsstipend

 

Liv Rygh

Vara: Anne Nilseng

 

 

OKIOR Oppland kunst i offentlig rom

tidl. Kunstutvalg i Oppland (KUPP) og RSU

 

Egil Martin Kurdøl

Vara: Anna Widèn

 

 

BKOs rep. i Østlandsutstillingens styre

 

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang

Vara: Beate Juell

 

 

BKOs representant i ØU- representantskap

 

Tone Hagen

Vara: Elin Rossing

 

 

BKOs representant i Lillehammer Kunstmuseums styre

 

Tone Myskja

Vara: Hilde Aagaard

 

 

BKOs representant i

Oppland Kunstsenters styre

 

Jannecke Lønne Christiansen

Vara: Lucas Richard Stephens

 

 

BKOs representanter i Oppland Kunstsenters representantskap

 

Anna Widèn

Anne Kristine Thorsby

Cecilie  Margrethe Nygren

Vara: Einar Sigstad

 

 

Kunstnerisk råd - jury (UTGÅR pr. 2018)

 

Jan Egge

Leslie Ayres

Koppany Arnyas

Vara: Jørn Hagen