BK´ordet

 

«BK'ORDET»

 

Velkommen til kunstnerpresentasjoner kombinert med felles lunsj for billedkunstnere og kunsthåndverkere i Opplandsregionen, på Oppland kunstsenter.


Styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner i forbindelse med Oppland kunstsenter sine felleslunsjer, den siste fredagen i måneden. Hver siste fredag i måneden presenterer en Opplandskunstner et prosjekt, eller forteller om sin kunstneriske praksis i forkant av felleslunsjen. Dette er en måte å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i regionen overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. Presentasjonene er offentlige arrangementer som annonseres i Oppland kunstsenter sin kalender og via kunstsenterets e-postlister.

 

Dersom du er interessert i å holde en presentasjon i denne sammenhengen, kan du ta kontakt styret til BKO: billedkunstnereioppland@gmail.com


OBS!


GRUNNET COVID 19 HAR BKO'ORDET I EN LENGRE PERIODE VÆRT ERSTATTET MED "MÅNEDENS KUNSTNER", PRESENTASJONER PÅ OPPLAND KUNSTSENTER SINE NETTSIDER


F.O.M AUGUST 2021 FORTSETTER VI SOM TIDLIGERE MED FYSISKE PRESENTASJONER.