BKOrdet har gleden av å presentere Ellen V. Larsson.


Kunstnerpresentasjonen foregår på Oppland Kunstsenter i Kirkegata 68 (Lillehammer) fredag 27.09. kl. 11:00.

Ellen V. Larsson (f. 1987, Sverige) er glasskunstner og daglig leder ved Hett Glass på Fabrikken i Lillehammer. Larsson ble i tidlig alder fascinert av glassblåserfaget og begynte å blåse glass ved Kosta Glascenter i Sverige i 2007. Etter studietiden flyttet hun omkring i flere land for å arbeide med glass, og hun har vært basert på Lillehammer siden 2012.

Larssons interesse for glass som materiale er basert på et ønske om å håndtere de tradisjonelle teknikkene, og å ha et solid håndverksmessig grunnlag å jobbe utifra. Det har senere utviklet seg til eksperimentering med glass i kombinasjon med andre materialer, som for eksempel treverk og kobbertråd for å danne mønster i eller på glasset, eller som avslutning på et verk.

Larsson vil fortelle om sin oppvekst, presentere sine arbeider og vise bilder. Velkommen til BKOrdet ved Oppland Kunstsenter fredag 27.09.! 

«BK'ORDET»

 

Velkommen til kunstnerpresentasjoner kombinert med felles lunsj for billedkunstnere og kunsthåndverkere i Opplandsregionen på Oppland kunstsenter.

 

Det nye styret i BKO initierer kunstnerpresentasjoner i forbindelse med Oppland kunstsenter sine felleslunsjer den siste fredagen i måneden. Hver siste fredag i måneden presenterer en Opplandskunstner et prosjekt, eller forteller om sin kunstneriske praksis i forkant av felleslunsjen. Dette er en måte å bli bedre kjent med hverandres arbeidsprosesser, styrke det kollegiale samholdet i Oppland, og å synliggjøre den profesjonelle kunstscenen i regionen overfor et kunst- og kulturinteressert publikum. Presentasjonene er offentlige arrangementer som annonseres i Oppland kunstsenter sin kalender og via kunstsenterets e-postlister.

 

Dersom du er interessert i å holde en presentasjon i denne sammenhengen, kan du ta kontakt med Mads Andreas Andreassen, leder for styret til BKO: a.m.andreassen@gmail.com