BKO er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Oppland. BKO skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske , sosiale og ideelle interesser.

BKO er en distriktsorganisasjon under Norske billedkunstnere (NBK).

 

BKO har ca 65 medlemmer i Oppland ,de fleste bosatt i eller i nærheten av Lillehammer og Gjøvik .

Kunstnerne tilknyttet BKO representerer et allsidig kunstuttrykk.

Billedkunstnerne I Oppland, BKO ble etablert i 1971, og driftes av kunstnere for kunstnere.

 

I 1986 inngikk BKO og Norske Kunsthådtverkere Øst-Norge (NK-ØST) sammarbeid om å etablere Oppland Kunstsenter (OKS) som holder til i Kirkegata 68, 2609 Lillehammer . OKS inngår i det nasjonale nettverket ”Kunstsentrene i Norge” (KiN).

 

Oppland Kunstsenter er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OKS er også et kompetansesenter for offentlige kunstprosjekter, og kunstfaglige arrangementer og samtaler. Vi representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt.