BKO er en faglig sammenslutning av profesjonelle billedkunstnere i Oppland. BKO skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske , sosiale og ideelle interesser.

BKO er en distriktsorganisasjon under Norske billedkunstnere (NBK).

 

BKO har ca 65 medlemmer i Oppland ,de fleste bosatt i eller i nærheten av Lillehammer og Gjøvik .

Kunstnerne tilknyttet BKO representerer et allsidig kunstuttrykk.

View this email in your browser

BILDENDE KUNSTNERE I OPPLAND

BKO                            Nyhetsbrev #1                                  2018

Kjære alle BKO medlemmer!

Et hektiskt år er godt på veg, med masse aktivitet rundt om i fylket. Det nye styret ble valgt inn på årsmøtet i mars, hvor Tarald Wassvik og Mads Andreassen ble valgt inn for to år i styret.

Det er blitt gjort noen endringer i handlingsplanen, grunnet lite respons i forhold til planlagt studie-tur til Berlin til høsten, denne blir ikke noe av. Det vil i steden bli satt fokus på fagdager og medlemsmøter, samt videreføring av BKO´rdet på Kunstnersenteret vårt. Neste ut er et nytt medlem i Rannveig Funderud, som holder presentasjon på Kunstnersenteret frredag 27.april. (det blir sendt ut invitasjon fra Vilde Andrea Brun (kunstnersenteret) om dette. 

For de som vil holde presentasjon i mai er det bare å ta kontakt, om du vil dele et prosjekt/kunstnerskapet ditt eller noe annet du er opptatt av.

BKO FEST! 
5. Mai kl 15.00

 

BKO før og nå.

”Fra Vietnambilde til møkkaspreder”.

 

BKO-styret ønsker å bli kjent med medlemmene i BKO. Vi ønsker å høre hvilke synspunkter og erfaringer medlemmene har på det å være kunstner i Oppland. Vi er også nysgjerrige på innspill og lærdom ang. organisasjonens rolle før –nå – og i fremtiden. Hvem er alle dere som har bygget opp BKO?

I den anledning arrangerer vi en fagdag og medlemsfest på Harpefoss Hotell Lørdag 5.

mai. Denne fagdagen vil danne grunnlaget for vårt arbeid fremover og det er derfor

VIKTIG at så mange som mulig kommer.

Program for medlemsfest:

Kl. 15.00 Utstillingsåpning Anna Gudmundsdottir og Anna Eva Bergman

Kl. 17.00 BKO styret introduserer seg selv og introduserer faglig gruppediskusjon: Hva

er kunst i distriktet? BKO før og nå. ”Fra Vietnambide til møkkaspreder”.

Kl. 19.00 Musikk og fest utover kvelden. Olav Larsen aka. DJ Hamburger spiller til dans.

Det blir muligheter for overnatting på Harpefoss Hotell for de første 10 påmeldte. Det blir også mulighet for overnatting på camping like ved, 

Vi ber om påmelding innen 28.04 for å sikre nok mat og sengeplasser! 

Innspill til NBK sin evaluering vedr. Stipendkomitéordningen.

 

NBK har bedt alle grunnorganisasjonene komme med innspill til dette innen ledermøtet 31.05.18. Styret i BKO har kommet med sine formuleringer (se nedenfor i kursiv). men det oppfordres også at hvert enkelt medlem setter seg inn i dette og kommer med innspill frem mot møtet.


1.1

BKO mener Nominasjonsutvalgets (NU) mandat til å sette sammen grupper av

kandidater til valg kan være gunstig for å sikre en demokratisk struktur. Spesielt med

tanke på geografisk og aldersmessig spredning i juryen.

 

1.2

BKO mener det er problematisk at NU kan gjøre kandidater uvalgbare ved å ikke

inkludere dem i grupper. Dette må endres slik at alle kandidater er foreslått enten som

jurymedlem eller vara i en eller flere av gruppene.

 

1.3

Dersom NU ikke kan gjøre noen kandidater uvalgbare mener BKO det er uproblematisk

at NU kan søke prosjektmidler og/eller deltagelse på høstutstillingen.

 

1.3.1

NU bør ikke kunne søke arbeidsstipend.

1.4

BKO oppfatter at den generelle kommunikasjonen rundt valgordningen er preget av

inneforståtthet. For å endre på dette mener BKO at alle underorganisasjoner - og videre,

potensielle kandidater til nasjonale jury - skal gis tydelig informasjon både verbalt og

skriftlig om følgende punkter:

 

-Grunnlaget for valgordningen

-Valgordningens struktur

-Juryens oppbygning

 

1.5

BKO foreslår også at det formuleres en arbeidsinstruks / retningslinjer for

jurymedlemmer dersom dette ikke finnes. Dette for å styrke ordningen mot kritikk

utenfra. Og for å skjerme jurymedlemmene mot potensiell indirekte ansvarliggjøring for

problemer av strukturell art.

BKOs styre for 2018 - 2020
Mads Andreas Andreassen
Styreleder

(f. 1986, Lillehammer, Norge) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo,
hvor han fullførte sin BFA i 2011 og ved Kunstakademie Düsseldorf hvor han tok sin MFA (2013).
Andreassen arbeider med maleri, grafikk, musikk og video. Felles for hans arbeider er en interesse for det
selvreflekterende ovenfor maleriet og det sosiale. Dette kommer frem i Andreassens tegn og symbol -
malerier og hans pågående ss-video serie hvor han spiller sitt alter-ego  ̈ImLikeanElephant ̈.
I tillegg til sitt kunstneriske virke er Andreassen initiativtaker og driver av Elephant Kunsthall, et visningssted
for kontemporær kunst på Lillehammer. Andreassen er også styreleder i Billedkunstnerne i Oppland (BKO).


www.mads-andreassen.com

 
Tarald Wassvik
Styremedlem BKO

(f. Oslo 1986) bor og jobber i Saksumdal, Lillehammer. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MA 2014), Kunst og Designhøgskolen i Bergen (BA 2012) og Det Kongelige danske kunstakademi i København. 
Gruppe og soloutstillinger de siste årene inkluderer Kunsthall Stavanger, Kunstnerforbundet, Galleri Slursula, Kazachenkos' Apartment, Akademirommet i Kunstnernes Hus, Galleri SØ, Archipelago/HKS og Punkt Ø/F.15. Ved siden av sitt arbeid som billedkunstner underviser han på Nansenskolen i Lillehammer.

www.taraldwassvik.no
Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir
Nestleder, BKO

Gudmundsdottir jobber med installasjoner, maleri, tegning og foto. Hun deltok som en av de første norske kunstnerne på Manifesta biennalen allerede i 2002 og har hatt en lang rekke utstillinger inn og utland, bl.a. Henie Onstad kunstsenter, Astrup Fearnley Museet, Galleri Brandstrup, OK Center of Contemporary Art, Linz, Living Art Museum, Reykjavik og Sørlandets Kunstmuseum. Hun har utført en lang rekke kunst i offentlig rom-prosjekter og større oppdrag for blant annet DnBs nye hovedkontor i Bjørvika og Universitetet i Stavanger. Siden 2010 har Gudmundsdottir vært med på etableringen av Harpefoss hotell som kunstsenter og artist-in-residency program sammen med Eivind Slettemeås.

http://www.gudmundsdottir.com
Copyright © 2018 art organisation, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by MailChimp
]]>

Billedkunstnerne I Oppland, BKO ble etablert i 1971, og driftes av kunstnere for kunstnere.

 

I 1986 inngikk BKO og Norske Kunsthådtverkere Øst-Norge (NK-ØST) sammarbeid om å etablere Oppland Kunstsenter (OKS) som holder til i Kirkegata 68, 2609 Lillehammer . OKS inngår i det nasjonale nettverket ”Kunstsentrene i Norge” (KiN).

 

Oppland Kunstsenter er et regionalt senter og visningssted for samtidskunst. OKS er også et kompetansesenter for offentlige kunstprosjekter, og kunstfaglige arrangementer og samtaler. Vi representerer og bidrar til utviklingen av samtidskunstfeltet både lokalt, regionalt og nasjonalt.